Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Παροχή 0.7 έως 940 l/hr
Τελική Πίεση έως 350 bar (5075 psi)
Υλικά Κατασκευής Κύλινδρος: Ανοξείδωτος χάλυβας (AISI 316 L)

Έμβολο: Ανοξείδωτος χάλυβας (AISI 316 L)

Στεγανοποίηση άξονα Σαλαμάστρα (Αραμιδίου – Γραφίτη), PTFE

Documentation


Οι αντλίες της ITC, Tekdos FP, είναι δοσομετρικές αντλίες που χρησιμοποιούνται σε πολύ απαιτητικές εφαρμογές με διαρκή λειτουργία, σε ακραίες θερμοκρασίες, σε υψηλές πιέσεις και ιξώδες, καθώς επίσης και σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης (ATEX). Η συγκεκριμένη αντλία διαθέτει έναν εσωτερικό μηχανισμό με μεταβλητές εκκεντρικές ρυθμίσεις, ο οποίος παρουσιάζει μηδενικές απώλειες κίνησης και συμβάλλει στη δοσομέτρηση με μεγάλη ακρίβεια και ταυτόχρονα στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία της αντλίας. Τέλος, η συγκεκριμένη αντλία είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο  API675 για χρήση στην πετρελαιοβιομηχανία.

Η συγκεκριμένη δοσομετρική αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρκετούς βιομηχανικούς τομείς όπως είναι η επεξεργασία νερού και συγκεκριμένα σε εφαρμογές όπως η ρύθμιση του ph, η χλωρίωση του πόσιμου νερού και στους ψυκτικούς πύργους. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες βιομηχανικές διεργασίες όπως την παραγωγή χαρτιού, τη αντιοξειδωτική και ρευστοποιητική έγχυση, καθώς και σε δοσομετρικές δεξαμενές. Τέλος, σπουδαία είναι η συμβολή της αντλίας στην γεωργία, καθώς χρησιμοποιείται στην έγχυση λιπασμάτων με μορφή σταγόνων στην άρδευση, στην παρασκευή θρεπτικών συστατικών και στην διαχείριση της άρδευσης.