Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Παροχή 3 έως 1200 l/hr
Τελική Πίεση έως 20 bar (290 psi)
Υλικά Κατασκευής Κύλινδρος: Πολυπροπυλένιο, PVDF, PTFE, Ανοξείδωτος χάλυβας(SS316)

Έμβολο: PEUHMW, Κεραμικό, Ανοξείδωτος χάλυβας (SS316)

Διάφραγμα: ενισχυμένο PTFE

Στεγανοποίηση άξονα FPM (viton)

Documentation


Οι δοσομετρικές αντλίες της ITC, Dostec AC, χρησιμοποιούνται για την ακριβή, αποτελεσματική και αυτοματοποιημένη δοσομέτρηση χημικών ουσιών με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Εξοπλίζονται με μια εξωτερική οθόνη μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις ρυθμίσεις και να πετύχει την βέλτιστη ακρίβεια. Κατασκευάζονται είτε με έμβολο είτε με διάφραγμα στο εσωτερικό τους και διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος εξαρτημάτων ασφαλείας όπως αισθητήρα θερμοκρασίας, πίεσης, μέτρησης της στάθμης του διακινούμενου ρευστού, μείωσης της ροής και διάφραγμα εντοπισμού διαρροών.

Η συγκεκριμένη δοσομετρική αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρκετούς βιομηχανικούς τομείς όπως είναι η επεξεργασία νερού και συγκεκριμένα σε εφαρμογές όπως η ρύθμιση του ph, η χλωρίωση του πόσιμου νερού και στους ψυκτικούς πύργους. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες βιομηχανικές διεργασίες όπως την παραγωγή χαρτιού, τη αντιοξειδωτική και ρευστοποιητική έγχυση, καθώς και σε δοσομετρικές δεξαμενές. Τέλος, σπουδαία είναι η συμβολή της αντλίας στην γεωργία, καθώς χρησιμοποιείται στην έγχυση λιπασμάτων με μορφή σταγόνων στην άρδευση, στην παρασκευή θρεπτικών συστατικών και στην διαχείριση της άρδευσης.