Τεχνικά χαρακτηριστικά:

L C
Παροχή έως 49.2  lpm έως 318 lpm
Τελική Πίεση έως 20.7 bar (300 psi) έως 10.3 bar (150 psi)
Υλικα Κατασκευής Χυτοσίδηρος Χυτοσίδηρος
Στεγανοποίηση άξονα Μονός Μηχανικός  Μονός Μηχανικός O-ring

L series Documentation

C series Documentation


Οι αντλίες τύπου L & C (Lubrication & Circulation) είναι οι βασικές αντλίες που χρησιμοποιούνται στην παγκόσμια βιομηχανία για διεργασίες λίπανσης, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών. Τόσο η σχεδίαση όσο και η κατασκευή τους, η οποία αποτελείται μόνο από δύο αποσπόμενα μέρη, συμβάλλουν στην διαχείριση υλικών με ποικίλο ιξώδες και επιτυγχάνουν μία σταθερή ροή ανεξάρτητα από την πίεση. Διαθέτουν διάφορα συστήματα στεγανοποίησης και βάσεων, προκειμένου να ταιριάζουν σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές και μπορούν να αντιστρέψουν την περιστροφή του άξονα, χωρίς την χρήση βαλβίδας. Επίσης, τα στόμια εισόδου και εξόδου του υγρού μένουν αμετάβλητα, ανεξάρτητα από τη φορά περιστροφής του άξονα, καθιστώντας τες ιδανικές για χρήση σε εφαρμογές όπου η κατεύθυνση της ροής πρέπει να παραμείνει σταθερή ανεξάρτητα από τη φορά περιστροφής του άξονα.

Οι βιομηχανικοί κλάδοι στους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες αντλίες είναι για παράδειγμα η ψύξη – θέρμανση (συμπιεστές αέρα και υγραερίου, τροφοδοσία μπόιλερ), οι χημικές διεργασίες (επεξεργασία χημικών ουσιών, γλυκόλη), τα μηχανήματα και οι εξοπλισμοί τους (λίπανση, παροχή καυσίμου, υδραυλικά συστήματα) και τα καύσιμα (δειγματοληψία, ντίζελ, δεξαμενές πετρελαίου). Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάδευση και μεταφορά ρευστών όπως για παράδειγμα είναι τα χρώματα.