Παράμετροι:

  • Παροχή: έως 50 m3/hr
  • Μέγιστο μανομετρικό ύψος: 41m
  • Υλικά κατασκευής: GFR – PP (Glass Fibre Reinforced – Polypropylene), CFF – E – CTFE (Etylene ChloroTrifluoroEtylene Carbon fibre filled)
  • Στεγανοποίηση άξονα:  Μηχανικός Στυπιοθλίπτης

 

Documentation


Η αντλία ZMR της Argal κατασκευάστηκε προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των βιομηχανιών σχετικά με την άντληση χημικών. Τα χημικά αυτά μπορούν να είναι χαμηλής ή μέτριας θερμοκρασίας, καθώς και να εμπεριέχουν ένα μικρό ποσοστό στερεών σωματιδίων. Υπάρχει μία μεγάλη γκάμα από μηχανικούς στυπιοθλίπτες που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης, είτε να λιπαίνονται από το διακινούμενο ρευστό, είτε με υγρό το οποίο τροφοδοτεί ο χρήστης. Τα χαρακτηριστικά που έχει η συγκεκριμένη αντλία είναι ότι διαθέτει προστατευτική πλάκα στήριξης στομίου για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή και δυνατότητα περιστροφής του κελύφους προκειμένου να μπορεί να προσαρμοστεί με ευκολία στην υπάρχουσα εγκατάσταση. Επίσης, διαθέτει κινητήρα ο οποίος μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί πολύ εύκολα χωρίς να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση ολόκληρης της αντλίας και ένα πλήθος συνδέσμων για τη βέλτιστη εφαρμογή στην εκάστοτε συνδεσμολογία

Οι βιομηχανικοί κλάδοι στους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες αντλίες ZMR είναι στην παραγωγή καυσίμων, στην φαρμακοβιομηχανία, στα διυλιστήρια, και στην επεξεργασία νερού. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις βιομηχανίες επεξεργασίας αλουμινίου και σε χημικές διεργασίες.