Παράμετροι:

  • Παροχή: έως 1700 m3/hr
  • Μέγιστο μανομετρικό ύψος: 65m
  • Υλικά κατασκευής: PP, PVDF, PEHMW
  • Στεγανοποίηση άξονα:  Μηχανικός Στυπιοθλίπτης

 

Documentation


Η αντλία ZGE της Argal είναι μια φυγοκεντρική αντλία με μονή φτερωτή, οριζόντια διάταξη και σύμφωνη με το πρότυπο ISO 2858. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ακεραιότητα του σώματος της αντλίας, έχουν εφαρμοστεί μεταλλικές φλάντζες στο κέλυφός της για να αποσβένουν τα φορτία και τις πιέσεις από τους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης. Επίσης, επειδή είναι μια αντλία που κατασκευάστηκε προκειμένου να είναι αποδεκτή από ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών, διαθέτοντας δυνατότητα επιλογής διαφόρων μηχανικών στυπιοθλιπτών (μονούς, διπλούς, εσωτερικούς, εξωτερικούς, κλπ.) και σχεδίαση back pull out για άμεση επιδιόρθωση των βλαβών. Τέλος, ο συγκεκριμένος τύπος αντλιών λιπαίνεται με λάδι και διαθέτει μια δεξαμενή πλήρωσης λαδιού επάνω στο κέλυφος των ρουλεμάν, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία και τις βέλτιστες επιδόσεις της αντλίας.

Οι αντλίες ZGE της Argal μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αρκετούς βιομηχανικούς τομείς, εξαιτίας της αντοχής των μερών που έρχονται σε επαφή με το διακινούμενο μέσο. Συγκεκριμένα, στις χημικές και φαρμακευτικές διεργασίες, στη μεταφορά και τη διανομή χημικών προϊόντων, καθώς και για τη διαχείριση των λυμάτων. Επίσης, χρησιμοποιούνται στις πετροχημικές και αγροτικές διεργασίες, στις βιοτεχνίες υφασμάτων και σε βαφεία, ενώ μεγάλη είναι η συμβολή τους στον καθαρισμό εξαρτημάτων από επικαθίσεις ποικίλων ουσιών. Τέλος, η αντλία ZGE  χρησιμοποιείται και για τον  καθαρισμό του νερού, τη διαχείριση θαλασσινού νερού και την ανακυκλοφορία του σε εκτροφεία ψαριών.