Παράμετροι:

  • Παροχή: έως 50 m3/hr
  • Μέγιστο μανομετρικό ύψος: 41m
  • Υλικά κατασκευής: GFR – PP (Glass Fibre Reinforced – Polypropylene), CFF – E – CTFE (Etylene ChloroTrifluoroEtylene Carbon fibre filled)
  • Στεγανοποίηση άξονα: Μαγνητική κίνηση

 

Documentation


Η αντλία μαγνητικής κίνησης TMR της Argal κατασκευάστηκε προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των βιομηχανιών σχετικά με την άντληση χημικών. Τα χημικά αυτά μπορούν να είναι χαμηλής ή μέτριας θερμοκρασίας (max 100 °C), καθώς και να εμπεριέχουν ένα μικρό ποσοστό στερεών σωματιδίων. Τα χαρακτηριστικά που έχει η συγκεκριμένη αντλία είναι ότι διαθέτει σύστημα αυτόματης ευθυγράμμισης το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση της θερμοκρασίας εντός της αντλίας και της αποφυγής τριβών, μέσω της κατάλληλα σχεδιασμένης φυγοκεντρικής φτερωτής και του σχήματος των μαγνητών (two axial directions self-alignment system). Ακόμα διαθέτει προστατευτική πλάκα στήριξης στομίου για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή και δυνατότητα περιστροφής του κελύφους προκειμένου να μπορεί να προσαρμοστεί με ευκολία στην υπάρχουσα εγκατάσταση. Επίσης, εξοπλίζεται με κινητήρα ο οποίος συνδέεται και αποσυνδέεται πολύ εύκολα, χωρίς να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση ολόκληρης της αντλίας και ένα πλήθος συνδέσμων για βέλτιστη εφαρμογή στην εκάστοτε συνδεσμολογία.

Οι βιομηχανικοί κλάδοι στους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες αντλίες TMR είναι στην παραγωγή καυσίμου, στην φαρμακοβιομηχανία, στα διυλιστήρια, και στην επεξεργασία νερού. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις βιομηχανίες επεξεργασίας αλουμινίου και για χημικές διεργασίες.