Παράμετροι:

  • Παροχή:  έως 4,2 m3/hr (70 l/min)
  • Μέγιστο μανομετρικό ύψος: 8m
  • Υλικά κατασκευής: GFR/PP (Glass Fibre Reinforced), ECTFE
  • Στεγανοποίηση άξονα:  Μαγνητική κίνηση

 

Documentation


Η αντλία της σειράς TMB της Argal διαθέτει πέντε μεγέθη για την άντληση βιομηχανικών και χημικών υγρών, με στόμια εξωτερικού σπειρώματος ή υποδοχείς ελαστικού σωλήνα. Έχει μικρές διαστάσεις, αθόρυβη λειτουργία και είναι πολύ εύχρηστη σε απλές εφαρμογές. Διαθέτει ένα μαγνητικό οδηγό ο οποίος περιστρέφεται εξωτερικά του κελύφους και μετέπειτα δίνει κίνηση στη φτερωτή μαγνητικά. Το εύρος της θερμοκρασίας των διακινούμενων ρευστών που διαχειρίζεται η αντλία είναι από 0 έως 60 °C, το μέγιστο ιξώδες έως 20 cP και η εξωτερική θερμοκρασία από 0 έως 45 °C. Τέλος, να επισημάνουμε ότι η αντλία πρέπει να είναι πλήρως γεμισμένη, καθώς δεν μπορεί να υποστηρίξει την ξηρή λειτουργία και επίσης τα υγρά που αντλούνται πρέπει να μην εμπεριέχουν μικροσωματίδια, γιατί ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής και τις επιδόσεις της.

Οι τομείς στους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες αντλίες TMB είναι στις μηχανές γραφικών τεχνών, στα χημικά εργαστήρια, στα ψυκτικά συστήματα και στα ενυδρεία. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ηλιακά συστήματα και στα συστήματα laser, στη διαχείριση φαρμακευτικών προϊόντων, στα εργαστήρια μεταλλουργίας, καθώς και στην άντληση βρώσιμων υγρών. Ακόμα, έχει τη δυνατότητα άντλησης αλκαλίων και όλων των διαβρωτικών ή τοξικών μέσων.