Παράμετροι:

  • Παροχή: έως 17 m3/hr
  • Μέγιστο μανομετρικό ύψος: 20 m
  • Υλικά κατασκευής: PP (Polyolefinic thermoplastic polymer), E – CTFE (Etylene ChloroTrifluoroEtylene ),U – PVC, PVDF
  • Στεγανοποίηση άξονα:  Μαγνητική κίνηση

 

Documentation


Η αντλία TMA Rhino της Argal κατασκευάστηκε προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες άντλησης χημικών ουσιών. Διαθέτει μια καινοτόμα σχεδίαση με διφασική φτερωτή, η οποία κινείται μαγνητικά και συμβάλλει στην αυτό-πλήρωση της αντλίας. Μπορεί να διαχειριστεί υγρά με μεγάλη πυκνότητα, υψηλό ιξώδες και αέρια. Η ειδική κατασκευή της  αντλίας της επιτρέπει να λειτουργεί με τα υψηλότερα επίπεδα αναρρόφησης με ταυτόχρονη βελτίωση του χρόνου άντλησης και παράλληλα την καθιστά ικανή να αναρροφά υγρά υψηλής πυκνότητας.

Οι αυτόματης αναρρόφησης μαγνητικές αντλίες TMA Rhino της Argal μπορούν αναρροφήσουν υγρό από βάθος έως 6m. Συγκεκριμένα, μπορούν να αντλήσουν από καθαρό νερό μέχρι λύματα, υγρά με αυξημένη πυκνότητα, ακόμα και άλατα όπως είναι το υποχλωριώδες νάτριο. Επίσης, μπορεί να αντλήσει οξέα όπως είναι το νιτρικό, το θειικό κλπ.