Παράμετροι:

  • Παροχή: έως 750 m3/hr
  • Μέγιστο μανομετρικό ύψος: 90 m
  • Υλικά κατασκευής: FRP (Fiber Reinforced Polymer)
  • Στεγανοποίηση άξονα: Μηχανικός Στυπιοθλίπτης (Ceramic/Graphite, Silicon Carbide/ Silicon Carbide/ Viton)

 

Documentation


Οι αντλίες Saturnsub της Argal είναι υποβρύχιες αντλίες και χρησιμοποιούνται για την άντληση διαβρωτικών υγρών σε εφαρμογές όπως είναι οι βιομηχανικές διεργασίες    (εναπόθεση λυμάτων των χημικών βιομηχανιών), η διαχείριση λυμάτων και εκτείνεται μέχρι τις ποικίλες εφαρμογές που χρειάζεται η επεξεργασία του θαλασσινού νερού.

Η αντλία Saturnsub της Argal είναι μια υποβρύχια αντλία η οποία κατασκευάστηκε προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες άντλησης διαβρωτικών υγρών. Διαθέτει μηχανική αντοχή ισάξια με αυτή των μεταλλικών κραμάτων, εξαιρετική αντοχή στα χημικά και στο χρόνο. Επίσης, τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη της επιτρέπει να λειτουργούν σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (από -30 °C μέχρι 110 °C) και αποτρέπουν την εξάπλωση φωτιάς. Τέλος, τα τοιχώματα της αντλίας έχουν το λιγότερο 20 mm πάχος, παράγοντας που τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν σε όλα τα υδροστατικά τεστ από 20 έως 50 bar.