Οι αξίες μας

Ακεραιότητα & Αξιοπιστία

Η ακεραιότητα και η αξιοπιστία αποτελούν πρωταρχικές μας αρχές. Οι πελάτες μας αναγνωρίζουν την ειλικρίνεια μας και προτιμούν να συναλλάσσονται μαζί μας γιατί μπορoύν να μας εμπιστεύονται.

Ικανοποίηση των πελατών

Δίνουμε αξία στους πελάτες μας ακούγοντας τους προσεκτικά, απαντώντας ειλικρινά και αποτελεσματικά, ικανοποιώντας τις ατομικές τους ανάγκες σε εύθετο χρόνο.

Οι εργαζόμενοι

Εκτιμούμε τους εργαζόμενους μας οι οποίοι αποτελούν τον βασικότερο πυλώνα της εταιρίας μας, υποστηρίζοντας την ανοιχτή επικοινωνία, δίνοντας ίσες ευκαιρίες προς όλους και βοηθώντας τους να αναπτυχθούν.

Εργασιακή Ηθική

Διατηρούμε μια ισχυρή εργασιακή ηθική, και με μια θετική στάση, εργαζόμαστε αποτελεσματικά σε ό, τι κάνουμε.

Περιβάλλον εργασίας

Οι εργαζόμενοι μας είναι υπερήφανοι που εργάζονται εδώ σε ένα θετικό περιβάλλον. Η Hellas Pump Technic έχει δεσμευτεί να διατηρεί ένα εξαιρετικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε τα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας στους χώρους εργασίας της εταιρείας μας, παρέχοντας ασφάλεια στο ανθρώπινο δυναμικό μας.